Anasayfa » NLP’nin Tarihçesi

NLP’nin Tarihçesi

NLP’nin Tarihçesi (Neoro Lingustik Programlama)

Nöro Linguistik Programlama (Beynimizi Doğru ve Etkin Kullanma sanatı), hızlı ve etkili bir şekilde davranış, inanç ve duygu değişikliği meydana getirmeye yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulamalardan oluşmaktadır.

NLP,1970’li yılların başında, Richard Bandler ve John Grinder tarafından kurulmuştur. Bandler, bu yıllarda Kaliforniya Üniversitesinde, Matematik öğrencisi iken Psikolojiye ve bilgisayar mühendisliğine karşı özel bir ilgi duymaktaydı. İlk başlarda, özellikle ünlü Alman terapist Fritz Perls tarafından kurulan Gestalt terapisiyle ilgilendi. Kendisi, her salı öğleden sonra çevre sakinlerinin ve öğrencilerin katıldığı bir Gestalt terapisi programına rehberlik ediyordu. Ayrıca Fritz Pers’in derslerdeki konuşmalarından oluşan “Eyewithness for Therapy” adlı kitabının yayına hazırlanmasında görev aldı. Bu dönemde aile terapisti Virginia Satir ile çalışmaya başladı.

Bandler, öğrenciliği esnasında NLP’nin diğer kurucusu dilbilim profesörü John Grinder ile tanıştı. Grinder, 1960’lı yılların başında San Fransisco Üniversitesinde Psikoloji eğitimi almıştı. Daha sonra Amerikan ordusuna katılarak soğuk savaş döneminde Avrupa’da Yeşil bereli olarak görev yaptı. Dilleri çok iyi kavrama yeteneğinden dolayı, bir süre Amarikan İstihbaratında ajan olarak çalıştı. 60’lı yılların sonunda Kaliforniya Üniversitesinde Dilbilim eğitimi alarak bu alanda doktora yaptı.

Grinder, bir dilbilimci olarak daha çok dilin sentaktik (sözdizimsel) alanında ve Noam Chomsky’nin transformasyonel (geçişli) gramer teorileri alanında çalışmalar yaptı. Rockfeller Üniversitesinde Kognitif Bilimin kurucusu George Miller ile çalıştıktan sonra Kaliforniya Üniversitesinde profesörlük ünvanı aldı.

Bandler ile Grinder, kendi birikimlerini ve yeteneklerini birleştirerek Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls‘ün, aile terapisinin anası Virginia Satir’in ve modern Hipnoz’un babası Milton Ericson’un insanlar üzerinde nasıl değişimler meydana getirdiklerini inceleyerek, onların çalışma tekniklerini ortaya çıkardılar. Böylelikle, NLP ilk olarak modelleme çalışmasıyla ortaya çıkmış oldu.

NLP, bugün dünyada gitgide popülerleşen ve eğitim, iş dünyası, psikoterapi ve kişisel gelişim alanlarında kullanılan bir değişim ve gelişim sistemidir.